logoz500x4003

PRIVACY VERKLARING BODYSTYLE HEALTHCENTRE

Dit is de privacyverklaring van Bodystyle VOF, Nederland, Tegelseweg 59, 5912 BBVenlo, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12051737en aan haar gelieerde ondernemingen.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een Bodystyle Healthcentreabonnement hebt, een Bodystyle Healthcentreabonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevensvan je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bodystyle Healthcentrewillen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.Vanzelfsprekend gaat Bodystyle Healthcentreuiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bodystyle Healthcentre.Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom dezepagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Bodystyle Healthcentreverwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Bodystyle Healthcentre, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Bodystyle Healthcentreabonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.Ook als je al een Bodystyle Healthcentreabonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Bodystyle Healthcentreworden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, vingerprint, taalkeuze, welke club je als thuisclub hebt aangemerkt, kanaal waarop je lid bent geworden,
bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, typeabonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Bodystyle Healthcentre(afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).Tenslotte hebben wij camera’s in en rond onze clubs. Het kan zijn dat er camerabeelden van je worden gemaakt. Camera’s hangen uiteraard niet in de kleedkamers en wijzien de beelden alleen in indien nodig en gedurende beperkte tijd. Wij hanteren cameratoezicht ten behoeve van onze toegangscontrole en de beveiliging van goederen en personen aanwezig in onze clubs. Voor informatie over het de aard en uitvoering van ons cameratoezicht verwijzen we naar ons cameratoezicht regelement op de club.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op ondermeerde contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Bodystyle Healthcentreverwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:-Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;-het uitvoeren van de overeenkomst die je met Bodystyle Healthcentreaangegaan;-het nakomen van een wettelijke verplichting van Bodystyle Healthcentre;-ter bescherming van vitale belangen van jou;-ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;-en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bodystyle Healthcentre.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Dienstverlening

Bodystyle Healthcentreverwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een vingerscanwaardoor je toegang tot de clubs van Bodystyle Healthcentre krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

Informeren

Bodystyle Healthcentre verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Bodystyle
Healthcentre, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Analyses & (markt)onderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Bodystyle Healthcentreen aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage

Bodystyle Healthcentreverwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.