logoz500x4003

Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden en huisregels Ik ben bekend met het feit dat mijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de datum van inschrijving. Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Vanaf startdatum tot de ingangsdatum van uw lidmaatschap betaalt u een deelbetaling van deze maand. Elk lid betaald de eenmalig 15,50 euro inschrijfgeld (geldt niet bij de looptijd van minimaal 24 maanden)

1. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.

2. Als je binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap weer opnieuw lid wordt dan betaal je geen inschrijfgeld.

3. Het tussentijds stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Bij uitzonderingen is het bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte mogelijk eenschriftelijk verzoek(email) tot (tijdelijk) stopzetting in te dienen. Wij bevriezen dan je lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden in de veronderstelling dat je dan kunt sporten. Mocht langer herstel nodig blijken dan dien je dit opnieuw aan te vragen. Mocht je geen gebruik meer kunnen maken van het lidmaatschap zoals was overeengekomen dan zullen we het abonnement met terugwerkende kracht proberen om te zetten naar een overeenkomstigevorm die maandelijks kan worden opgezegd. Het contract zal na omzetting worden opgezegd en er zal een verrekening plaatsvinden conform de van toepassing zijnde tarieven.

4. Wij zijn op erkende-en officiële feestdagen geopend als zondag en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast openings-en groepslesrooster.

5. Opzeggen kan uitsluitend via een afmeldformulier verkrijgbaar bij de receptie. Je ontvangtdan direct een bewijs van opzegging met vermelding van de einddatum.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.

7. Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.

8. Indien gebruik leden pas: Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 5 euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.

9. Inschrijfgeld en administratiekosten worden in rekening gebracht afhankelijk van uw inschrijving. Informeer voor het ondertekenen van onze voorwaarde en regels naar de hoogte hiervan.

10. Ben je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over naar tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform deeerder afgesprokentermijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.

11. Groepslessen hebben geen verplichte doorgang bij een deelnemersaantal van minder dan 4.

12. De CardioFitness is toegankelijk vanaf14 jaar. De (kracht) fitness ruimte vanaf 16 jaar. De sauna en zonnebank is toegankelijk vanaf 18 jaar. Hierin zijn geen uitzonderingen.

13. Wanneer betalingen in gebreke blijven zijn wij gemachtigd de hele (rest) minimale lidmaatschapsperiode in rekening te brengen. Hierbij worden maximaal 2 aanmaningen verstuurd (kosten aanmaning 2 is 15 euro). Wanneer hierna betalingen nog in gebreke blijven zullen wij het dossier overdragen aan een incassobureau, met alle bijkomende kosten, welke voor rekening komen van het lid.

14. U gaat akkoord met het maken van foto's en video's tijdens evenementen en lessen. Ook met het publicerenvan deze opnames op onze website, pers en sociale media. Tijdens een les kunt u ervoor kiezen NIET op de foto te gaan. Vooraf wordt bekend gemaakt dat er opnames worden gemaakt.

15. Mocht er om welke reden dan ookaanleiding toe zijn dan hebben wij het recht om je de verdere toegang tot ons centrum te weigeren. Tevens zullen wij je lidmaatschap met onmiddellijke ingang stoppen en vervalt de plicht tot verdere betaling.

16. Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou devoorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen.